Wlz Trainingen

Mijn Wlz training en cursussen zijn gericht op de praktijk van de indicatiestelling. Op dit moment is er een training en twee cursussen. De inhoud kan altijd worden aangepast op basis van de behoefte en de opleidingsvraag.  Het uitgangspunt is om kennis te verbinden aan de praktijk van de deelnemers. Hierom werk ik met casussen uit de praktijk van de deelnemers zelf. Op deze wijze worden de deelnemers geprikkeld/uitgedaagd tot leren dat toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Kennis alleen maakt de deelnemers geen professional, maar wel als ze in staat zijn de opgedane kennis in hun eigen werk toe te passen. Mijn doel is daarom kennis om te zetten in kunnen! Maatwerk is altijd mogelijk. Heeft u een specifieke opleidingsvraag of vraagt u zich af of Hoolsema trainingen iets voor u kan betekenen? Neemt u dan contact op met Hoolsema trainingen door een email te sturen naar info@hoolsematrainingen.nl.

Training
indicatiestelling Wlz

Je bent een professional in het bepalen van de zorgbehoefte van kinderen of volwassenen binnen het sociaal domein (bijvoorbeeld wijkverpleegkundige of Wmo/Jeugdwet consulent) en je hebt te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz). Als professional kun je kinderen of volwassenen  met een intensieve zorgvraag verwijzen naar de Wlz. Echter valt dit in de praktijk niet altijd mee. Het is soms lastig om in te schatten hoe het CIZ de toegang bepaalt en wanneer een kind of volwassene nou precies recht heeft op Wlz zorg.

Bij het bepalen of een kind of volwassene tot de doelgroep van de Wlz behoort, zijn er diverse lastige vraagstukken: 

 • Wanneer is er nou precies sprake van 24 uur zorg, bij veel zorg of wanneer de zorgverlener opgeroepen moet worden?
 • Is blijvend nou echt voor altijd en hoe bepaal je dat bij kinderen?
 • Is er nou wel of geen sprake van een verstandelijke handicap?
 • Wat is de invloed van de gebruikelijke zorg van ouders aan hun kinderen?
 • Wanneer komen mensen met psychiatrische problemen in aanmerking?

Inhoud Wlz training

De Wlz training richt zich op het kunnen toepassen van de toegangscriteria van de Wlz in de praktijk. De training wordt gegeven door Theo Hoolsema, een deskundige uit de praktijk van de indicatiestelling Wlz. De kennis wordt tijdens de Wlz training direct toegepast op casussen uit de praktijk. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • De positie van de Wlz in het zorgstelsel
 • Ziekten, aandoeningen of handicaps (grondslagen) die toegang geven tot de Wlz
 • 24 uur zorg in de nabijheid of permanent toezicht
 • Blijvende behoefte
 • Gebruikelijke zorg van ouders aan hun kinderen
 • Uitzonderingen
 • Hoe bepaalt het CIZ het Zorgprofiel?
 • Het onderzoek van het CIZ
 • Een indicatiebesluit voor Wlz zorg en dan? (opname of zorg thuis)

Doelgroep

De Wlz training is bestemd voor zorgprofessionals binnen het sociaal domein, zoals consulenten Wmo/Jeugdwet, leden van een sociaal (wijk)team, (transfer)verpleegkundigen of cliëntondersteuners.

Doel Wlz training

De deelnemer is na de training in staat om vast te stellen of een kind of volwassene in aanmerking kan komen voor een indicatie uit de Wlz en hoe het best passende zorgprofiel vastgesteld wordt.

Tijdsbesteding

1 dag (09:30 tot 16:30)

Kosten

€2.000,-  (vrij van BTW) inclusief het cursusmateriaal bij een in company training of €1750,- (vrij van BTW) bij een online training en bij maximaal 15 deelnemers. Heeft u vragen, specifieke wensen of wilt u de training geheel extern laten verzorgen? Neem contact op met Hoolsema trainingen.

Cursus
Afbakening toegang tot de Wlz en de Wmo/Jeugdwet/Zvw

Je bent een professional bij het zorgkantoor, ziekenhuis, zorgaanbieder, een cliëntondersteuner, arts (huisarts, medisch specialist, SOG), verpleegkundige of assistent bij de huisarts en je hebt te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz). Het valt niet altijd mee om te begrijpen wanneer een kind of volwassene tot de doelgroep van de Wlz behoord.

Bij het bepalen of een kind of volwassene tot de doelgroep van de Wlz behoort, zijn er diverse lastige vraagstukken: 

 • Wanneer is er nou precies sprake van 24 uur zorg, bij veel zorg of wanneer de zorgverlener opgeroepen moet worden?
 • Is blijvend nou echt voor altijd en hoe bepaal je dat bij kinderen?
 • Wat is de invloed van de gebruikelijke zorg van ouders aan hun kinderen?
 • Welk zorgprofiel past het beste bij zorgbehoefte van de cliënt?
 • Wanneer komen mensen met psychiatrische problemen in aanmerking?

Inhoud Wlz cursus

De cursus richt zich op kennis van de indicatiestelling Wlz en de positie van de Wlz in het zorgstelsel. De cursus wordt gegeven door een Theo Hoolsema, deskundige uit de praktijk van de indicatiestelling Wlz. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • De positie van de Wlz in het zorgstelsel
 • Ziekten, aandoeningen of handicaps (grondslagen) die toegang geven tot de Wlz
 • 24 uur zorg in de nabijheid of permanent toezicht
 • blijvende behoefte
 • Gebruikelijke zorg van ouders aan hun kinderen
 • Uitzonderingen
 • hoe bepaalt het CIZ het best passende zorgprofiel?
 • Het onderzoek van het CIZ

Doelgroep

De cursus is geschikt voor iedere professional in de zorg die moet beschikken over kennis van de indicatiesteling Wlz. Voor verpleegkundigen, consulenten Wmo en leden van een sociaal (wijk)team biedt Hoolsema trainingen de training Indicatiestelling Wlz aan.

Doel Wlz cursus

De cursus geeft de deelnemers kennis en inzicht in de indicatiestelling Wlz.

Tijdsbesteding

1 dagdeel (09:30 tot 12:30 of 13:00 – 16:30)

Kosten

€1.000,-  (vrij van BTW) inclusief het cursusmateriaal bij een in company cursus of €750,- (vrij van BTW) bij een online cursus en bij maximaal 15 deelnemers. Heeft u vragen, specifieke wensen of wilt u de cursus geheel extern laten verzorgen? Neem contact op met Hoolsema trainingen.

Cursus
Psychische stoornis in de Wlz

Je bent een professional in het bepalen van de zorgbehoefte van cliënten binnen het sociaal domein en je hebt te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanaf 01-01-2021 kunnen ook mensen met een psychische stoornis toegang krijgen tot de Wlz. De Wmo 2015 biedt beschermd wonen voor cliënten met een psychische stoornis die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor volwassen cliënten met een psychische stoornis die levenslang op intensieve zorg zijn aangewezen. Waar mogelijk gaat Wlz zorg voor op zorg uit de Wmo of de Zorgverzekeringswet. Als professional kun je cliënten verwijzen naar de Wlz. Het is soms lastig om in te schatten wanneer een volwassen cliënt met een psychische stoornis voor de Wlz in aanmerking komt.

Bij het bepalen of een volwassene tot de doelgroep van de Wlz behoort, zijn er diverse lastige vraagstukken:

 • Hoe beoordeeld je de noodzaak tot 24 uur zorg in de nabijheid voor cliënten die al jaren in het beschermd wonen verblijven?
 • Hoe beoordeel je de blijvende behoefte en is blijvend nou echt een keihard criterium?
 • Welke rol heeft de GGZ behandelaar?
 • Wat is een ernstig nadeel bij een psychische stoornis?

Inhoud Wlz cursus psychische stoornis

De cursus richt zich op kennis van de indicatiestelling Wlz en specifiek voor volwassen cliënten met een psychische stoornis. De cursus wordt gegeven door  Theo Hoolsema, deskundige uit de praktijk van de indicatiestelling Wlz. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • De positie van de Wlz in het zorgstelsel
 • De psychische stoornis als grondslag
 • Bijkomende problematiek
 • 24 uur zorg in de nabijheid of permanent toezicht
 • blijvende behoefte
 • Ernstig nadeel
 • Uitzonderingen
 • hoe bepaalt het CIZ het best passende zorgprofiel?
 • Het onderzoek van het CIZ

Doelgroep

De cursus is geschikt voor iedere professional in de zorg of indicatiestelling die moet beschikken over kennis van de indicatiesteling Wlz voor de volwassen cliënten met een psychische stoornis. Denkt hierbij specifiek aan medewerkers van de Wmo die de indicatiesteling voor het beschermd wonen doen of zorg coördinatoren, begeleiders bij instelling voor beschermd wonen.

Doel Wlz cursus psychische stoornis

De cursus geeft de deelnemers kennis en inzicht in de indicatiestelling Wlz. Wil je meer oefenen en beter in staat zijn om meer complexe situaties te beoordelen? Dan is de training indicatisteling Wlz een betere optie.

Tijdsbesteding

1 dagdeel (09:30 tot 13:00 of 13:00 -16:30)

Kosten

€1.000,-  (vrij van BTW) inclusief het cursusmateriaal bij een in company cursus of €750,- (vrij van BTW) bij een online cursus en bij maximaal 15 deelnemers. Heeft u vragen, specifieke wensen of wilt u de cursus geheel extern laten verzorgen? Neem contact op met Hoolsema trainingen.

Hoolsema Trainingen | Wlz training | Wlz trainer