Over mij

Theo Hoolsema, Wlz trainer en docent

Mijn naam is Theo Hoolsema en ik ben Wlz trainer en juridisch medewerker. Wat mij drijft, is het werken met mensen en wetgeving. De enorme diversiteit van mensen en wetgeving vind ik bijzonder intrigerend. Het nemen van beslissingen of het geven van advies gaat verder dan het toepassen van wetgeving. Het gaat om vakmanschap in mensenwerk. Het is mijn passie om anderen effectief te trainen en scholen in mijn vak, de Wlz indicatiestelling. Ik geloof sterk in het vakmanschap van de professional die binnen de kaders van de wetgeving de beschikbare ruimte pakt en de regie neemt om het juiste besluit te nemen.

 

Wet langdurige zorg

Het zorgstelsel is per 1 januari 2015 drastisch veranderd. De overheid wil dat burgers met een zorgvraag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De gemeente heeft de taak gekregen om de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet uit te voeren en de zorgverzekeraar de Verzorging & Verpleging uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het CIZ voert de indicatiestelling uit voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is het slotstuk van de zorg en is bedoeld voor burgers met een levenslange intensieve zorgvraag en gaat waar mogelijk voor op de Wmo, Jeugdwet en de Zvw. Per 1 januari 2021 krijgen ook volwassen cliënten met een psychische stoornis toegang tot de Wlz. Deze cliënten kunnen vanaf 1 januari 2020 kan bij het CIZ een aanvraag indienen. De toegang voor kinderen met een psychische stoornis is zal vermoedelijk binnen enkele jaren ook volgen.  Mensen met een psychische stoornis kunnen nu zowel bij de gemeente terecht voor beschermd wonen vanuit de Wmo of bij de Wlz. Dit maakt het niet eenvoudiger.

 

Waarom dan trainen en scholen?

De professional bij de gemeente, de zorgverzekeraar, het zorgkantoor, het CIZ, de zorgaanbieder en vooral de burger zelf moet de weg vinden in dit zorgstelsel. Dit valt in de praktijk echter niet mee. Het gebeurt met enige regelmaat dat de burger verdwaalt in het zorgstelsel en soms van het spreekwoordelijke kastje naar de muur wordt gestuurd. De professional in de indicatiestelling heeft als basis goede kennis nodig van het gehele zorgstelsel en de vaardigheden om die toe te passen. Het stellen van de juiste indicatie, verwijzing of advies vraagt vakmanschap en professionaliteit. Als Wlz trainer en docent wil ik hier een bijdrage aan leveren.

 

Geïnteresseerd? Bekijk de Wlz training

Hoolsema Trainingen | Wlz training | Wlz trainer