De specialiteit van Hoolsema trainingen is het trainen in kennis en vaardigheden voor de indicatiestelling Wet langdurige zorg

 

De training en cursussen zijn ook online mogelijk!

Training
indicatiestelling Wlz

Je bent een professional in het bepalen van de zorgbehoefte van volwassenen of kinderen binnen het sociaal domein (bijvoorbeeld wijkverpleegkundige of Wmo/Jeugdwet consulent) en je hebt te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz). Als professional kun je volwassenen of kinderen met een intensieve zorgvraag verwijzen naar de Wlz. Dit valt in de praktijk niet altijd mee. Het is soms lastig om in te schatten hoe het CIZ de toegang bepaalt en wanneer een kind of volwassene nou precies recht heeft op Wlz zorg. En hoe zit het met de toegang van mensen met psychiatrische problematiek vanaf 01-01-2021? In deze training leer je de indicatiecriteria van de Wlz en hoe je deze toe moet passen in de praktijk van je dagelijks werk.

Cursus
Afbakening Wlz en de Wmo/Jeugdwet/Zvw

Je bent een professional bij het zorgkantoor, ziekenhuis, zorgaanbieder, een cliënt ondersteuner, maatschappelijk werker, arts, specialist of huisarts en je hebt te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz). Het valt niet altijd mee om te begrijpen wanneer een kind of volwassene tot de doelgroep van de Wlz, Wmo, Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet behoort. En hoe zit het met mensen met psychiatrische problematiek vanaf 01-01-2021? In deze cursus leer je de basis van ons zorgstelsel en wanneer  een kind, volwassene of oudere voor de Wlz in aanmerking komt.

Cursus

Psychische stoornis in de Wlz

Je bent een professional in het bepalen van de zorgbehoefte van cliënten binnen het sociaal domein en je hebt te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanaf 01-01-2021 kunnen ook mensen met een psychische stoornis toegang krijgen tot de Wlz. Een aanvraag daarvoor kan al in 2020 bij het CIZ gedaan worden. De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor cliënten die levenslang op intensieve zorg zijn aangewezen. Waar mogelijk gaat Wlz zorg voor op zorg uit de Wmo of de Zorgverzekeringswet. Als professional kun je cliënten verwijzen naar de Wlz, maar wanneer komt een cliënt met een psychische stoornis in aanmerking voor de Wlz? In deze cursus leer je wanneer een volwassene in aanmerking komt voor de Wlz.

€2.000,-

bij een in company training

€1750,- bij een online training

Kijk bij trainingen voor meer informatie!

€1.000,-

bij een in company cursus

€750,- bij een online cursus

Kijk bij trainingen voor meer informatie!

€1.000,-

bij een in company cursus

€750,- bij een online cursus

Kijk bij trainingen voor meer informatie!

Mijn opdrachtgevers zijn onder andere:

 

  • Wyzer academie
  • Bender Academie
  • SSR (Studiecentrum Rechtspleging, rechtspraak)
  • U Centraal
Hoolsema Trainingen | Wlz training | Wlz trainer